top of page
Cryo Blau Logo.png

Cryo Blau CO Söndürme Sistemleri

Yangın söndürme endüstrisinde lider firma SAFE Teknoloji olarak, sektöre kazandırdığımız Cryo Blau CO₂ Yangın Söndürme Sistemleri, UL/FM ve VdS onaylı sistem ekipmanları ile dizayn edilmiş, ekstra güvenlik faktörü ve donanımları ile tasarlanmış, çok yönlü ve uygun maliyetli bir CO₂ gazlı yangın söndürme sistemidir.

CO₂ Söndürme Sistemlerinin Genel Özellikleri:

 

Gaz halinde hızla boşalma esnasında termal şok etkisiyle soğutma sağlar.

Havadan 1.5 kat daha ağır olduğu için oksijen ile beslenen alevleri boğma etkisi ile söndürür.

 Söndürülecek alanın özelliklerine göre hacmi komple doldurma (total flooding) yada bölgesel uygulama (local application) sistemleri kurulur:

Total flooding – hacmi komple doldurma ihtiyacında gaz halinde boşalan ajan, ortamdaki oksijen ve yanıcı maddeyi boğarak söndürür.

 

Local application – bölgesel koruma ihtiyacında likit halde boşalan ajan, yanan yüzeyi kaplayarak oksijeni boğar ve “kuru buz” parçaları ile yanma yüzeyinin soğumasını sağlar.

CO₂  söndürme ajanlı sistemlerin avantajları:

Saniyeler içinde yangını boğmak için tüm tehlike alanına nüfuz eder. Yüksek maliyette hasara yol açmadan yangını kontrol altına alır.

 Komple hacim doldurma (total flooding) uygulamalarında CO₂ buharı hacmi doldurarak ivedilikle yangını söndürür.

 Etrafı kapatılmamış risk bölgelerinde  likit olarak boşaltılması sağlanan (bölgesel uygulama) ajanın bünyesindeki “kuru buz” parçacıkları bölgesel uygulama ile söndürmeyi sağlar.

 A (deep seated – içten içe) ve B (surface – yüzeysel) yangın sınıflarında yanıcı maddelerin korunmasında çok etkilidir.

 Artık kalıntı bırakmaz.

 Zahmetli ve maliyetli temizlik gerektirmez.

 İletken değildir.

 Organik malzemelere zarar vermez.

 Bozulmaya neden olmaz.

 Kullanımı uzun sureli çevresel etki yaratmaz.

 Rakiplerine oranla daha az hacim kaplar.

 Hızlı kurulum ve servis sağlar.

 Kolay ve ucuza temin edilir.

 Bağımsız onay kuruluşları tarafından tanınır.


Cryo Blau CO₂ Söndürme Sistemleri hangi ekipmanlardan oluşur?

1. Karbondioksitin depolanacağı yüksek basınçlı silindirler

2. Silindirlere monte edilen yüksek akış sağlayan sistem vanaları

3. Sistemi otomatik olarak harekete geçirecek elektriksel aktivatör

4. Manuel aktivatörler

5. Pnömatik aktivatörler

6. Basınç Şalterleri

7. CO₂ boşaltma nozulu

8. Yangın kontrol paneli

9. Yangını en hızlı algılayacak tipte dedektörler

10. Alarm Sireni

11. Flaşörlü siren

12. Manuel stop butonu

13. Manuel start butonu


Cryo Blau CO Nasıl Söndürür?

Öncelikle yanmayı destekleyen ortamdaki oksijen seviyesini düşürerek yangının fiziksel olarak söndürülmesini sağlayan, renksiz, kokusuz ve inert bir gazdır. 

Aynı zamanda gaz halinde basınç altındayken hızla boşalma esnasında meydana gelen termal şok etkisiyle ortamı soğutur. 

Havadan 1.5 kat daha ağır olduğu için boşalma sırasında hacim içindeki atmosferi ve oksijen ile beslenen alevleri aşağı doğru bastırarak alevlerin boğulmasını sağlar.

Kullanılacak CO Gazı Miktarına Göre Kurulabilecek Sistem Çeşitleri:

Düşük Basınçlı CO₂ Söndürme Sistemleri: çok yüksek miktarlarda gaz gereksinimleri için kroyojenik tanklarda gaz likit fazla depolanır.

 Yüksek Basınçlı CO₂ Söndürme Sistemleri: gereksinim olan gaz miktarının makul sayıda yüksek basınçlı çelik silindir ile depolanabildiği sistemlerdir.

Cryo Blau CO₂ Söndürme Sistemleri Uygulama Alanları

Enerji Santralleri

Baz İstasyonları

 CO Üretim Tesisleri

 Güç Çekim Üniteleri

 Kontrol ve Kumanda Merkezleri

 Matbaa ve Baskı Merkezleri

 Ambalaj Tesisleri

 Otomotiv Sanayi

 Elektronik Teçhizatlar

 Bilgi İşlem Merkezleri & UPS Odaları

 Bilgi Saklama Merkezleri

 Elektronik Üretim Yapılan Tesisler

 Arşiv ve Depolar

 Kömür Üretim ve Dönüşüm Tesisleri

 Kömür Depolama, Taşıma ve Toz Filtreleri

 Çimento Fabrikaları

 Elektrik Santralleri

 AG & OG Tesisleri

 Trafo Odaları

 Elektrik Kontrol Odaları

 Yüksek Kömür Fırınları

 Ateşleme Sistemleri

 Metal Üretim ve İşleme Tesisleri

 Çelik ve Alüminyum Üretim Merkezleri

 Elektrik Fırınları

 Isıl İşlem Fırınları

 Kaplama Hatları

 Boya ve Üretim Tesisleri

 Boyama, Karıştırma ve Depolama Alanları

 Gıda İşleme ve Depolama Tesisleri

 Araştırma  Tesisleri

 Test Tesisleri ve Laboratuarlar

CO₂ Hakkında Bilgiler

Karbondioksit; kovalent bağlı bir karbon ve iki oksijen atomundan oluşan ve normal şartlar altında gaz halinde bulunan bir moleküldür.

1520C’de 36 atmosfer basıncında kolayca sıvılaşan, renksiz ve kokusuz bir gazdır. Karbon içeren besin maddelerinin metabolize edilmesi sonucu  meydana gelen bir son üründür.

 Atmosferdeki oranı yaklaşık % 0,03’ten azdır.

 Havalandırması iyi olmayan ortamlarda bu oran artar ve % 25’e ulaşması halinde öldürücü etki yaratır.

 Ortamda oranı yükselmekte olan CO₂ baş ağrısı ve uyku hali ile erken evrelerde kişileri uyarır.

 Normal vücut fonksiyonları için bir miktar CO₂'nin kanda bulunması gereklidir. Ancak bu oran belirli bir düzeye ulaştığında ölüm nedeni olabilir.

CO Nasıl Üretilir?

Endüstride:

 Fermantasyon (mayalanma sonucu)

 Baca gazından kimyasal reaksiyon sonucu (ülkemizde 1990’lı yıllarda gıda ve ilaç sanayinde kullanılması yasaklanmıştır)

Doğal Kaynaklardan Üretilir:

 Magmatik kökenli oluşum

 Metamorfik kökenli oluşum

 Jeotermal kökenli oluşum

 Sedimanter kökenli oluşum

bottom of page