top of page

Periyodik Kontrol, Test ve Bakım Hizmetleri

“Komplike Yangın Söndürme Sistemleri, tasarım, kurulum ve servis hizmetlerinde tek kaynaktan destek almak ister.”

Periyodik bakım hizmetleri, sahada kurulu yangın söndürme sistemlerinin mekaniksel ve elektriksel olarak çalışır durumda olup olmadığını tespit ve kontrol etmeye yarar.

Periyodik bakım sıklığı üretici firmaların tavsiyelerine ve işveren / saha ihtiyaçlarına göre belirlenmektedir. Altı aydan uzun olmamakla birlikte, sahadaki sistem kullanıcılarının ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda periyodik bakımlar gerçekleştirilebilir.

Periyodik bakımlar, 

 Kurulu olan sistem türünde uzmanlaşmış, 

 Sistemleri tasarımı, tedariki, kurulumu, devreye alma ve sisteme müdahale yetki ve yetkinlikleri olan,

 Sistem üretici “OEM” firma ve ürünlerin yetkili bayisi, partner ve/ veya çözüm ortağı olan,

 Sistemler ile ilgili tüm teknik eğitimleri tamamlamış,

Üreticisi olduğumuz tescilli markalarımız olan SAFE227, SAFE5112, SAFEREX, CRYOBLAU, SAFEGUARD, FIRELORDS ve SAFEMARE markalarımız ile kurulumları tarafımızca yapılmış CHEMETRON ve KIDDE markalarının, yine tarafımızca sahada özenle tamamlanmış kurulumları için periyodik bakım hizmetlerini özel bir yazılım desteği ile arşivlemekteyiz.

Saha ekiplerimiz, sistemin türüne göre bilgisayarlarına atanan özel kontrol listeleri üzerinden, sahada periyodik bakım hizmetini gerçekleştirmektedir.

Bakım esnasında arıza tespit edilebilecek tüm ekipmanlar ekip araçlarımızda yedekli olacak şekilde saha programı yapılır.

İş sahasında kurulu sistemin boşaltma denemesi yapılmadan, yangın algılama senaryoları çalıştırılarak kontrol edilir. Dedektörlerin algılama denemelerinden, sistemin durdurma ve boşaltma fonksiyonlarına kadar kontrol listesi kapsamındaki denemeler gerçekleştirilerek var ise olumsuz/ uygunsuz durumlar yazılımsal olarak raporlanır. 

As built kurulum projeleri arşivimiz sayesinde, sistemin tasarlandığı koşulların sahadaki devamlılığı kontrol edilir.

Periyodik bakım, kurulu bulunan sistemlerin performansını ilk günkü gibi korumasını sağlayan en önemli hizmetlerimizden biridir.

bottom of page