top of page
SAFE5112.png

SAFE5112 Söndürme Sistemleri

FK5112, Yangın Söndürme Sistemlerinde kullanılan bir yangın söndürme ajanıdır.

Yangın durumunda su ile müdahale edilmesi uygun olmayan mahaller için üretilmiştir.

Solunabilir temiz ajan olma özelliği sayesinde dünya çapında kabul ve saygı görmektedir. 

SAFE5112 sistemleri en fazla on saniye içerisinde korunan mahale boşalır ve olağanüstü hızlı söndürme performansı sunar. Doğru tasarım standardına göre kurulduklarında: yangın sebebi ile hasar oluşmadan söndürme sağlarlar ve sistem boşalırken mahalde bulunan insanların sağlığı üzerinde olumsuz bir etki gözlenmez.

Yangını bu hız ve kriterlerde söndürme özelliği sayesinde:

Minimum veya hiç zarar oluşturmaz. 

Yangın veya boşalmadan sonra yüksek onarım maliyetleri oluşturmaz.

İnsan sağlığını olumsuz etkilemez.

İşletme ve tesis içerisindeki faaliyetlerin devamlılığını sağlar.

SAFE5112 yangın söndürme sistemleri, sızdırmazlığı sağlanabilen mahallerde başarılı bir söndürme sağlar. Sistemler 10 saniyede boşalır ve mahalde istenilen söndürme konsantrasyonunu sağlar. Sızdırmaz mahal konsantrasyonu en az 10 dakika mahalde tutmalıdır.

SAFE5112 Yangın Söndürme Sistemleri Kullanım Alanları

Aşağıda en sık kullanım alanlarından bazıları listelenmiştir:

Veri merkezleri,

IT ve Sunucu Odaları,

UPS Odaları,

Elektrik Kabini Odaları,

Alçak Gerilim, Orta Gerilim, Yüksek Gerilim Elektrik Odaları,

 Jeneratör ve Trafo Altyapı Odaları,

Yanıcı Kimyasalların, Cihazların, Ekipmanların Depoları,

● Kağıt ve Dosya Arşivleri,

 Kütüphaneler,

Sanat Galerisi Arşivleri ve Depoları,

Müze Arşivleri ve Depoları

FK5112 söndürme ajanı kullanılarak tasarlanmış bir yangın söndürme sistemi:

● Henüz yangın tam anlamıyla başlamadan, saniyeler içerisinde söndürmeyi ve sulu söndürme sistemlerinden çok önce boşalmayı sağlar.

● Geri getirilemez kağıt arşivlerini ve elektroniklerin yangından korunmasını sağlar. FK5112 söndürme sistemleri, sulu sistemler olmadıkları için, boşalmadan sonra kalıntı bırakmazlar ve elektrik iletkenlikleri yoktur.

● Hem EN hem de NFPA 2001 standartlarında yer alan diğer tüm temiz ajanlı söndürme sistemleri çözümleri arasında, insan sağlığı ve güvenliği için en yüksek koruma marjına sahiptir.

● HFC söndürme ajanlarında uygulanan aşamalı olarak kullanım azaltma uygulaması, Avrupa’da uygulanmakta olan F-Gaz regülasyonları ve Montreal Protokol’ü uygulamaları FK5112 söndürme ajanı için geçerli değildir.

● Likit fazda depo edilmektedir fakat dolum, basınçlandırma ve boşalma aşamalarında gaz fazında faaliyet gösterir.

● A, B ve C sınıfı yangın risklerine karşı kullanımı uygundur.

 

SAFE5112 Yangın Söndürme Sistemleri Hangi Ekipmanlardan Oluşur?

FK5112 yangın söndürme ajanı, yangın söndürme sistemleri içerisinde kullanılmaktadır. Yangın söndürme sistemleri: sistem silindirleri, sistem vanaları, vana aksesuarları (manuel, elektrikli ve pnömatik aktüatörler), yangın söndürme ajanı, boşaltma borulaması ve fittingsleri, boşaltma nozulları ve hidrolik hesap yazılımlarından oluşmaktadır. Yangın söndürme sisteminin otomatik olarak devreye girebilmesi için kurulumlarda çapraz zon algılaması uygulanarak konvansiyonel yangın algılama sistemleri kurulur.

Sistem Onayı Neyi İfade Eder?

Sistem onayı, bir söndürme sisteminin; üreticisinin beyan ettiği tasarım kriterleri ve limitlerinde kurulması durumunda, söndürme sağlayacağını taahhüt eder.

Bir söndürme sisteminin, sistem onayının olması için,

● Sistemi oluşturan tüm bileşenlerin her birinin ilgili imalat standartlarına göre üretilmiş ve üçüncü parti test kuruluşu tarafından test edilerek onaylanmış olması gerekir.

● Onaylı sisteme ait tasarım standartları, sistem limitasyonları, sistemi oluşturan bileşenler ve kombinasyonlarının tarif edildiği kullanım kılavuzu olması gerekir.

● Söndürme sisteminin üçüncü parti test kuruluşu tarafından kullanım kılavuzu doğrultusunda söndürme testleri gerçekleştirilerek, sistemin onay sertifikasının verilmiş olması gerekir.

SAFE5112 Yangın Söndürme Sistemleri

 

SAFE5112 Yangın Söndürme Sistemleri, Alman yangın test laboratuvarı VdS tarafından sistem onaylıdır ve SAFE5112, SAFE Teknoloji'nin tescilli ticari markasıdır.

Sertifika no: S323011 ile, VdS websitesi'nde, sertifikalar arasında SAFE5112 Sistemleri ve sistemi oluşturan ekipmanların bilgilerine ulaşılabilmektedir.

SAFE5112 Yangın Söndürme Sistemleri’ni oluşturan:

Sistem vana ve aksesuarları EN 12094-4 ve T.P.E.D. ‘e göre VdS tarafından test edilmiş ve onaylanmıştır,

Sistem silindirleri ISO 9809-1 ve T.P.E.D. ‘e göre TÜV tarafından test edilmiş ve onaylanmıştır,

Söndürme ajanı UL ve FM tarafından onaylıdır,

Hidrolik Hesap Yazılımı VdS tarafından onaylıdır.

 

SAFE5112 Yangın Söndürme Sistemleri 42 ve 50 bar çalışma basıncında ISO 14520-5 / EN 15004-2'ye göre tasarlanmıştır.

*T.P.E.D. : Taşınabilir Basınçlı Ekipmanlar Direktifi

FK5112 Yangın Söndürme Sistemleri Hakkında Tasarım Bilgileri

FK5112 sistemleri, ISO 14520-5 / EN 15004-2 tasarım standartlarında “Temiz Ajanlı Söndürme Sistemleri” olarak tanımlanır. “Temiz Ajan” ifadesi, tasarım standardında belirtilen söndürme konsantrasyonlarının insan ve canlı varlıklar üzerinde herhangi bir olumsuz etkisinin olmadığı anlamına gelir. ISO 14520-5 / EN 15004-2'de
tanımlanan tasarım konsantrasyonları ve NOAEL ve LOAEL olarak tanımlanan iki kritik konsantrasyon seviyesi aşağıdaki tabloda gösterilmektedir.

table-01.png

%5,30

%5,60

%4,50

Yüksek Riskli A Sınıfı Yangınlar

B Sınıfı

Yangınlar

%5,90

NOAEL

LOAEL

%10,00

%10,00

A Sınıfı

Yangınlar

NFPA 2001:2011

ISO 14520:2006 / EN 15004:2008

Sistem Tasarım

Standardı FK5112

%4,50

NOAEL – Canlı varlıkların bulunduğu ortamda olumsuz etki gözlenmeyen temiz ajanların en yüksek kullanım seviyesi

LOAEL – Canlı varlıkların bulunduğu ortamda olumsuz etki gözlenen temiz ajanların en düşük kullanım seviyesi

FK5112 Yangın Söndürme Ajanı Hakkında

FK5112, Yangın Söndürme Sistemlerinde kullanılan bir yangın söndürme ajanıdır ve halon ile hidroflorokarbon (HFC) söndürme ajanlarının yerine üretilmiştir. HFC ve floroketonları içeren “Halokarbonlar” ailesine aittir. FK5112, HFC’lerden (HFC227ea, HFC125) farklı olarak, bir floroketondur. HFC ajanlarının küresel ısınmaya etki potansiyeli 3000’den fazla iken, FK5112 söndürme ajanının küresel ısınmaya etki potansiyeli 1’den düşüktür. Inert gazlar dahil tüm temiz ajanlar arasında, FK5112 insan sağlığı ve güvenliği açısından en yüksek marja sahip söndürme ajanıdır.

 

FK5112 yangın söndürme ajanının moleküler formülü CF3CF2C(O)CF(CF3)2, kimyasal adı 1,1,1,2,2,4,5,5,5 – Nonafluoro-4-(trifluoromethyl)-3-pentanone ve ASHRAE tanımı FK5112’dir. Bu yangın söndürme ajanı tüm dünyada sayısız uygulamada kullanılmakta olup, sudan 50 kez hızlı buharlaşarak yangını hızlı soğutma etkisi ile beraber kimyasal olarak söndürmektedir.

 

FK5112 yangın söndürme ajanı (sistemin ve ekipmanların onayından bağımsız olarak) UL ve FM onaylıdır.

 

FK5112 yangın söndürme ajanının Halon ve diğer HFC söndürme maddelerinden başlıca ayırt edici özellikleri 

 

  •  Ozon tüketme potansiyeli (ODP) sıfırdır.

  • Küresel ısınma potansiyeli (GWP) neredeyse görmezden gelinecek kadar düşüktür.

  •  Atmosferik ömrü 5 gündür.

bottom of page