top of page

Oda Sızdırmazlık Testi

Oda sızdırmazlığı, gazlı söndürme sistemlerinde söndürme taahhüdü için aranan bir özelliktir. Temiz ajanlı söndürme sistemleri olan SAFE227 ve SAFE5112 Sistemleri başta olmak üzere, gazlı söndürme sistemleri kapalı ve sızdırmaz hacimlere göre hesaplanır ve tasarlanırlar.

 

SAFE227 , SAFE5112 , CO₂ ve Inert Gazlı Söndürme Sistemi kurulacak mahallerde söndürme esaslarına göre sistemler farklı sürelerde mahal içerisine boşalırlar.

 

Fakat, boşalma tamamlandıktan sonra, gazın istenen söndürme konsantrasyonunu oluşturabilmesi için, belirli bir süre boyunca mahal içerisinde kalıyor olması gerekir.

 

Mahal içerisinde yangın riskine karşı korunmak istenen “eşya” en az 10 dakika süre ile, yaratılan gaz kütlesinin içerisinde kalıyor olmalıdır. Bu şekilde, boşalan gazın söndürme taahhüdünü yerine getirmesi sağlanır.

 

Oda Sızdırmazlık Testi, mahal kapısına takılan kalibrasyonlu özel ekipmanlar ve fan vasıtası ile gerçekleştirilir. Mahallin içerisindeki yanacak “eşya”nın ne kadar süre ile gaz kütlesi içerisinde kalacağını hesaplamaya yarayan özel bir yazılım mevcuttur.

 

Ortam sıcaklığı, kurulan sistem tür ve kapasitesi ve mahalin mimari bilgileri yazılıma girilerek oda sızdırmazlık testi gerçekleştirilir. Test sonucu, test yapılan gün ve saat bilgileri de dahil olmak üzere yerinde gerçekleştirilen veriler ile yazılım tarafından raporlaştırılarak işverene sunulur.

bottom of page