top of page
SAFEREX.png

SAFEREX Yangın Söndürme Sistemleri

SAFEREX, söndürme ajanı olarak inert gazlar kullanmakta olan güçlü bir yangın söndürme sistemi çözümüdür.

İnert gazlı yangın söndürme sistemleri yangın durumunda su ile müdahale edilmesi uygun olmayan mahaller için üretilmiştir.

İnert gazlar sayesinde yangını söndürme avantajı, yangının neden olduğu hasarı minimumda tutmayı sağlar. Su, köpük veya tozun aksine, inert gazlar söndürme ajanı olarak kullanıldığında söndürme ajanında kaynaklı ikincil hasarlar oluşmamaktadır: inert gazlar herhangi bir kalıntı bırakmaz ve yangın söndürüldükten sonra mahali havalandırma yoluyla kolayca uzaklaştırılabilirler.

SAFEREX yangın söndürme sistemlerinin nasıl çalıştığını anlamak için inert gazların kimyasal ve fiziksel özelliklerini anlamak gereklidir.

Saf inert gazlar ve karıştırılmış gazların bileşenleri atmosferde doğal olarak bulunur. Bu gazlar çevreye dostudur; ozon tüketme potansiyelleri (ODP) ve küresel ısınma potansiyelleri (GWP) sıfırdır.

İnert gazların kullanılmasında hiçbir toksikolojik faktör yoktur, çünkü bu gazlar alevlere maruz kaldığında bileşenlere ayrışmayacak veya herhangi bir toksik son ürün üretmeyecektir.

Bu nedenlerden dolayı inert gazların kullanıldığı SAFEREX yangın söndürme sistemleri çevre dostudur.

İnert gazlarla tasarlanan söndürme sistemleri, yangını hacmi komple doldurma (total flooding) methodu ile söndürerek, söndürme ajanının 60 - 120 saniye içerisinde mahale tamamen boşalmasını sağlar.

 

SAFEREX yangın söndürme sistemleri, boşalma anında korunan mahal içerisinde inert gazları homojen olarak dağıtır ve oksijen miktarını yanma konsantrasyonunun (%15) altına düşürür. Bu, SAFEREX sistemlerinin yeniden tutuşmaya olmadan yangını güvenli bir şekilde söndürmesini sağlar. Bununla birlikte, söndürme ajanının tasarım konsantrasyonu, korunan mahalin içinde solunması için gerekli oksijen seviyesini sağlamaya hâlâ devam eder.

 

Yangın anında veya sistem boşalırken korunan mahaldeki oksijen seviyesinin öneminin yanı sıra tahliye imkanı da çok önemlidir. Renksiz ve kokusuz inert gazların söndürme ajanı olarak kullanıldığı SAFEREX yangın söndürme sistemleri, insanların korunan mahalden kaçış yolunu rahatça bulmasını ve tahliye olmasını kolaylaştırmaktadır.

 

Elektriksel olarak iletken ve yüzeysel olarak aşınmaya sebep olmayan inert gazlar, elektronik ekipmanların yangından zarar görmeden korunmasında kullanılabilir. SAFEREX yangın söndürme sistemleri düşük sıcaklıklarda da kullanıma uygundur.

 

Ayrıca, yüksek çalışma basıncı yeteneği ve sabit akış teknolojisi ile SAFEREX sistemleri, yalın bir boşaltma borulama tesisatıyla SCH 40 kalite borularının kullanılmasına ve işçilik maliyetlerini düşürmeye olanak sağlar.

 

Tüm bu avantajları sayesinde SAFEREX sistemleri A, B ve C sınıfı yangın tehlikelerine karşı mücadelede son derece uygun bir seçenektir.

SAFEREX yangın söndürme sistemlerinin dört farklı alternatifi bulunmaktadır:

IG-01 Sistemleri %100 Argon gazından oluşmaktadır.

IG-55 Sistemleri %50 Azot ve %50 Argon gazlarından oluşmaktadır.

IG-100 Sistemleri %100 Azot gazından oluşmaktadır.

IG-541 Sistemleri %52 Azot, %40 Argon ve %8 CO2 gazlarından oluşmaktadır.

SAFEREX sistemleri 80 litre veya 140 litre tüp hacimlerinde 200 bar veya 300 bar çalışma basıncı alternatifleri ile tasarlanmaktadır.

 

Bu seçenekler her sistem alternatifi için dört farklı mühendislik çözümüne olanak sağlar.

saferex_table.png

%100 Argon

IG-01

IG-100

IG-55

IG-541

%100 Nitrogen

%50 Argon

%50 Nitrogen

%52 Nitrogen

%40 Argon

%8 CO₂

EN 15004-7

EN 15004-8

EN 15004-9

EN 15004-10

IG01 havadan daha yoğundur.

Bu sebeple Argon gazı yüksek döşeme veya alt hacimlerin korunmasında etkili olmaktadır.

IG100’ün yoğunluğu havaya benzemektedir.

Bu sebeple Azot hacim içerisinde homojen dağılır ve söndürme konsantrasyonu uzun süre mevcut kalır.

IG55 ve IG541 karışım gazları, farklı yoğunluklar içerdikleri için, hacim içerisindeki tüm risk alanlarını kapsayacak dağılım oluştururlar.

SAFEREX IG01 Yangın Söndürme Sistemleri:

Çevreye azami saygı göstererek en zorlu koşullardaki söndürme gereksinimleri karşılayan söndürme ajanı olarak %100 Argon kullanır.

Yüksek yoğunluğu nedeniyle Argon söndürme ajanı, korunan mahalin alt kısmında hızla yoğunlaşır. Korunması gereken yükseltilmiş döşeme veya alçak nesneler için A, B ve C yangın sınıfları için şiddetle tavsiye edilmektedir.

IG01 – Argon Söndürme Ajanı Hakkında

Argon atmosferde bulunan bir inert bir gazdır. Bulunduğu haliyle tamamen doğaldır ve çevre dostu bir söndürme ajanı olarak değerlendirilmektedir.

Argon: titanyum tozu, magnezyum vb. gibi uygulamaya özel D Sınıfı yangın riski oluşturan yanacak eşyaların korunmasında kullanılabilir.

Söndürme ajanı olarak %100 Argon kullanılması, ve farklı bir gaz ile karışım dolumu yapılmaması, sistemlerin boşaldığında coğrafi konuma bağlı olmaksızın kolay dolum yapılmasını sağlar.

SAFEREX IG55 Yangın Söndürme Sistemleri:

%50 Argon ve %50 Azot karışımından oluşur. Bu karışım söndürme ajanı olarak çok etkin bir performans gösterdiği için, IG55 en popüler yangın söndürme sistemlerinden biridir.

Argon ve Azotun %50 - %50 karışımı, yanan eşyanın etkili bir şekilde söndürülmesi için odadaki mükemmel gaz dağılımını sağlar.

IG55 -Argon ve Azot Söndürme Ajanları Hakkında

Bu gazlar atmosferde bulunan ve bu nedenle tamamen çevreye zararsız söndürme ajanlarıdır. Her iki gazın da yangın söndürme alanındaki performansı ayrı ayrı kanıtlanmıştır.

Bu iki gazın karışımından elde edilen söndürme ajanı, hava yoğunluğunun dengesini sağlar ve gazların  eşit ağırlıkları, korunan mahal içinde homojen bir şekilde karışır. 

Karışımdan oluşan söndürme ajanı içerisinde, kullanılan Argon ve Azot gazları bireysel özelliklerini korur: Renksiz, kokusuz ve tatsızdırlar.

Boşalmadan sonra hiçbir kalıntı bırakmazlar, kimyasal olarak nötr oldukları için de korunan mahaldeki eşyalar ile reaksiyona girmezler.

IG55 söndürme ajanı, farklı gazların karışımı olarak farklı yoğunluklara sahiptir ve böylece korunan mahalin tamamını doldurarak söndürmeyi sağlar.

SAFEREX IG100 Yangın Söndürme Sistemleri:

Farklı yangın söndürme sistemlerinde, basınçlandırma için kullanılan Azot (nitrojen), SAFEREX IG100 sistemlerinde söndürme ajanı olarak kullanılmaktadır.

Böylece %100 ekolojik olarak söndürme sağlanır.

IG100 - Azot Söndürme Ajanı Hakkında

Azot (nitrojen) gazının yoğunluğu havaya benzer. Böylece Azot (nitrojen) gazı boşaldığında, korunan mahal içerisinde en iyi şekilde dağılabilir ve söndürme konsantrasyonunu uzun süre koruyabilir.

Azot (nitrojen) gazı toksik olmadığı için ciltte ve gözlerde tahrişe neden olmaz.

Saf Azot (nitrojen), havanın damıtılmasıyla elde edilir. Dolayısıyla ozon tüketme potansiyeli (ODP) ve küresel ısınma potansiyeli (GWP) sıfırdır ve tamamen çevre dostu bir gazdır.

Söndürme ajanı olarak %100 Azot (nitrojen) kullanılması, ve farklı bir gaz ile karışım dolumu yapılmaması, sistemlerin boşaldığında coğrafi konuma bağlı olmaksızın kolay dolum yapılmasını sağlar.

SAFEREX IG541 Yangın Söndürme Sistemleri:

Yangın söndürme ajanı olarak: %40 argon, %52 nitrojen ve %8 CO₂ oranlarında karışım gazları kullanır. Bu karışım benzersiz özelliklerle yangın söndürmeyi sağlar.

IG541 - Argon, Azot, CO2 Söndürme Ajanları Hakkında

Karışım gazları olarak kabul edilen IG541 söndürme ajanı, azaltılmış oksijen atmosferinde yaşamı sürdürme yeteneğini artıran düşük oranda karbondioksit içerir. Bu özelliği onu diğer inert gazlı yangın söndürme sistemlerinden ayırarak en popüler seçeneklerden biri haline getirmektedir.

IG541 söndürme ajanı farklı gazların bir karışımı olarak içeriğinde farklı yoğunluklara sahiptir. Böylece korunan mahalin tamamına homojen olarak dağılır ve etkin söndürme sağlar.

SAFEREX Yangın Söndürme Sistemleri Kullanım Alanları

Aşağıda en sık kullanım alanlarından bazıları listelenmiştir:

Veri merkezleri,

IT ve Sunucu Odaları,

UPS Odaları,

Elektrik Kabini Odaları,

Alçak Gerilim, Orta Gerilim, Yüksek Gerilim Elektrik Odaları,

Jeneratör ve Trafo Altyapı Odaları,

Yanıcı Kimyasalların, Cihazların, Ekipmanların Depoları,

Kağıt ve Dosya Arşivleri,

Kütüphaneler,

Sanat Galerisi Arşivleri ve Depoları,

Müze Arşivleri ve Depoları

İnert gazlar kullanarak bir yangın söndürme sistemi tasarlamak, aşağıdaki çözümleri sağlar:

Azot ve Argon, söndürme ajanı olarak hemen hemen dolum yapılması mümkün, hızlı ve uygun maliyetli yeniden dolum olanağı bulunan gazlardır,

İnert gazlı yangın söndürme sistemlerinin kullanılması, boşalmadan sonra işletmenin duruş sürelerinin kısa, operasyonel kesintilerin uygun maliyetle sonuçlanmasını sağlar,

Birden çok söndürme mahali için zonlama yapılarak, söndürme sistemini farklı bölgelerde yönlendirme valfleri ile değerlendirme imkanı yatırım maliyetini düşürmektedir,

Yüksek basınç teknolojisinin bir sonucu olarak tasarım imkanları yüksek derecede esnektir,

Sabit akış teknolojisi, yangın durumunda söndürme ajanının sabit akışını sağlar. Bu durum %70 oranında daha küçük basınç rahatlatma damperlerinin kullanılmasına olanak sağlar,

Söndürme ajanının daha kompakt şekilde depolanmasını sağlayarak, %50 oranında yer tasarrufu  sağlar.

 

SAFE Teknoloji, mevcut düzenlemeler ve tecrübelerimizle birlikte, korunacak mahalin özellikleri ne olursa olsun SAFEREX söndürme sistemleri ile özelleştirilmiş bir söndürme tasarımı sunar.

SAFEREX söndürme sistemleri korunan mahalde karşılaşılabilecek en kötü koşullar düşünülerek optimize edilmiştir. Tüm sistem bileşenleri, en yüksek performansı sağlayacak şekilde sertifikalandırılmıştır. Bunlar, söndürme ajanın depolandığı tüp, boşaltılacağı vana ve ekipmanları ile, boşaltma senaryosu ve söndürme tasarımı ile, tam performanslı söndürme işlemi için gereklidir.

SAFEREX Yangın Söndürme Sistemleri Hangi Ekipmanlardan Oluşur?

İnert gazlı yangın söndürme ajanları, SAFEREX yangın söndürme sistemleri içerisinde kullanılmaktadır. Yangın söndürme sistemleri: sistem silindirleri, sistem vanaları, sabit basınç regülatörleri, vana aksesuarları (manuel, elektrikli ve pnömatik aktüatörler), yangın söndürme ajanı, boşaltma borulaması ve fittingsleri, boşaltma nozulları ve hidrolik hesap yazılımlarından oluşmaktadır. Yangın söndürme sisteminin otomatik olarak devreye girebilmesi için kurulumlarda çapraz zon algılaması uygulanarak konvansiyonel yangın algılama sistemleri kurulur.

Sistem Onayı Neyi İfade Eder?

Sistem onayı, bir söndürme sisteminin; üreticisinin beyan ettiği tasarım kriterleri ve limitlerinde kurulması durumunda, söndürme sağlayacağını taahhüt eder.

Bir söndürme sisteminin, sistem onayının olması için,

Sistemi oluşturan tüm bileşenlerin her birinin ilgili imalat standartlarına göre üretilmiş ve üçüncü parti test kuruluşu tarafından test edilerek onaylanmış olması gerekir.

Onaylı sisteme ait tasarım standartları, sistem limitasyonları, sistemi oluşturan bileşenler ve kombinasyonlarının tarif edildiği kullanım kılavuzu olması gerekir.

Söndürme sisteminin üçüncü parti test kuruluşu tarafından kullanım kılavuzu doğrultusunda söndürme testleri gerçekleştirilerek, sistemin onay sertifikasının verilmiş olması gerekir.

SAFEREX Yangın Söndürme Sistemleri

SAFEREX Yangın Söndürme Sistemleri, bağımsız akredite Alman yangın test laboratuvarı VdS tarafından sistem onayı sürecindedir ve SAFEREX markası, SAFE Teknoloji'nin tescilli markasıdır.

 

SAFEREX sistemleri ve sistem ekipmanlarına ilişkin onay sertifikalarına çok yakında VdS web sitesinde sertifikalar arasında, ulaşabileceksiniz. Sertifika içeriği ve numarası SAFE Teknoloji tarafından beyan edilecektir.

 

SAFEREX Yangın Söndürme Sistemleri’ni oluşturan:

 

EN 12094-4 ve T.P.E.D.'ye göre üretilen sistem vanaları ve aksesuarları. VdS tarafından test edilmiş ve sertifikalandırılmıştır,

ISO 9809-1 ve T.P.E.D.'ye göre üretilen Dikişsiz Çelik Sistem silindirleri. TÜV tarafından test edilmiş ve sertifikalandırılmıştır,

Yangın söndürme maddeleri Azot, Argon ve CO2,

VdS tarafından geliştirilen ve sağlanan Hidrolik Hesaplama Yazılımı

 

ISO 14520-5 / EN 15004-7,8,9,10 standardına göre 200 ve 300 bar çalışma basıncında, 60 bar altında sabit basınçlı olarak tasarlanmıştır.

 

*T.P.E.D. : Taşınabilir Basınçlı Ekipmanlar Direktifi

bottom of page