top of page

Eğitim, Seminer ve Fuarlar

Söndürme ve Algılama Sistemleri, devreye alma ve periyodik bakım hizmetlerimiz, kapsamlı eğitimler içermektedir. Saha ekiplerimiz tarafından gerçekleştirilmekte olan eğitimler, sistemlerin içeriği ile, sahadaki kullanım koşullarını içermektedir. 

 

Sistemlere mekaniksel ve elektriksel olarak müdahale etmek mümkündür. Söndürme işlemini başlatmak ve bloklamak gibi müdahaleler ile, sistemlerin sökülme ve yeniden devreye alınması gibi operasyonlar ancak kullanıcı eğitimleri tamamlandıktan sonra gerçekleştirilebilir.

 

Sistemlerin vanaları üzerinde yer alan manüel ve elektrik aktivatörleri ile, konvansiyonel söndürme panelleri üzerinde yer alan çeşitli komut ve butonlar sistemlerin doğru kullanımı için oldukça büyük önem teşkil eder.

 

Gerek yangın anında, gerek korunan mahal içerisinde yapılacak herhangi bir inşai veya bakım işlemi esnasında, sistemlerin senaryo dışında çalıştırılması ve/ veya bloklanması gerekebilir.

 

Kullanıcı eğitimleri, sistemlerin devreye alma iş programında verilmektedir.

 

Talep edilen periyodik bakım ve/ veya servis hizmetlerinde de iş sahasında görevli tüm sistem kullanıcıları bu eğitimlere katılabilmektedir.

Bizler ile, 

  TSE Yangın Ayna Komitesi toplantılarında,

  CEN ve CENELEC Avrupa Birliği Standard Hazırlama Komitesi toplantılarında,

  Ülkemizde gerçekleşen çeşitli fuar organizasyonlarında,

  Uluslararası platformda Almanya’da gerçekleşen Interschutz ve Dubai’de gerçekleşen Intersec fuarlarında,

  Yeni markalarımızı, mevcut ürün ve hizmetlerimizi duyurmak için işveren ve çözüm ortaklarımızla bir araya geldiğimiz seminerlerimizde

Bir araya gelebilirsiniz.

bottom of page