top of page

Mühendislik Hizmetleri

SAFE227, SAFE5112, CO₂, Inert Gazlı Sistemler, “Engineered” yani mühendislik hesapları her proje için ayrı ayrı hesaplanan sistemler olarak adlandırılırlar.

 

Her sistemin, kurulum alanı farklıdır. Buna bağlı olarak sistemlerin kurulacağı mahalin mimari özelliklerine ve yapısına göre tasarlanmaları gerekir. Tüm sistem türlerinin tasarım kriterleri hem Amerikan Tasarım Standartları’nda, hem de Avrupa Standartları’nda ayrı ayrı tanımlanmıştır.

 

Sistemler tasarlanırken, tasarım standartlarında belirtilen yangın sınıflarına göre kurulacakları mahal içerisinde oluşturmaları gereken söndürme konsantrasyonunu oluşturmak amaçlanır.

 

Bu doğrultuda, sistem kurulacak her mahal için:

 

Mahal içerisine boşaltılması gereken gaz miktarı (kg. cinsinden),

 

Mahale boşaltılacak gazın içine doldurulacağı silindir (lt. cinsinden), valf ve aktivatörler ekipmanları,

 

Silindirin sahada montajlanacağı yerden başlayarak mahal içerisinde kurulacak borulama tesisatı,

 

Silindirin içerisindeki gazı istenen süre ve konsantrasyonda üzerindeki valf ve aktivatörler aracılığı ile boşaltabilmesi için, borulama tesisatına takılacak boşaltma nozulları,

 

Mahal içerisindeki yangını algılama ve söndürme sistemini çalıştırmaya yarayan konvansiyonel algılama

sistemi,

 

Ürün, ekipman ve bileşen seçimleri gerçekleştirilerek, hidrolik hesap yazılımı ile sistemin borulama tesisatından, sistemi oluşturan ekipman ve bileşenlerin içeriklerine kadar tasarım yapılır.

 

Bu methodlar ile mahal bazlı olarak yapılan tüm sistem tasarımları, Autocad ve diğer mühendislik programları aracılığı ile, projelendirilerek sunulur.

Davlumbaz, Pano İçi ve CNC Tezgah İçi Söndürme Sistemleri “Pre-Engineered” yani mühendislik hesapları önceden tamamlanmış sistemler olarak adlandırılırlar.

SAFEGUARD Davlumbaz Söndürme Sistemleri’nde:

 

6,0 lt. sistemlerde maksimum 8 akış hacmi,

9,5 lt. sistemlerde maksimum 11 akış hacmi,

14,5 lt. sistemlerde maksimum 16 akış hacmi,

18,0 lt. sistemlerde maksimum 20 akış hacmi,

 

Sağlanacak şekilde, sistemlerin hidrolik ve tasarım hesapları yapılmıştır.

 

SAFEGUARD sistemleri nozullar vasıtası ile boşaltılır. Farklı akış kapasitelerine sahip dört farklı tip nozul bulunur. Nozullar her bir baca, filtre ve pişirme ekipmanı için (en az) birer adet olmak üzere konumlandırılırlar.

 

Nozulların akış kapasiteleri SAFE Teknoloji tarafından tamamlanmış yangın testleri ve söndürme deneyleri sonuçlarına göre belirlenmiştir. Bu yangın testleri ve söndürme deney koşulları EN 17446, UL 300, NFPA 17A ve NFPA 96 standartlarında tarif edilmiştir.

 

Sistem tarafından boşaltılacak toplam GUARDEX “söndürme ajanı” miktarı, sistemin eş zamanlı boşalma ile koruması gereken baca, filtre ve pişirme ekipmanlarının gerektirdiği toplam akış kapasitesine bağlıdır.

FIRELORDS DLP ve ILP Pano İçi Söndürme Sistemleri’nde: 

 

2,0 kg. sistemler maksimum 2,9 metreküpe kadar,

3,0 kg. sistemler maksimum 4,3 metreküpe kadar,

4,0 kg. sistemler maksimum 5,7 metreküpe kadar,

5,0 kg. sistemler maksimum 7,2 metreküpe kadar,

5,5 kg. sistemler maksimum 8,0 metreküpe kadar,

 

İç hacimlerdeki elektrik panolarında söndürme sağlayacak şekilde karada %7,9 tasarım konsantrasyonu ile EN 15004 tasarım standardlarına göre, HFC227ea direk ve indirekt sistemlerin hidrolik ve tasarım hesapları yapılmıştır.

 

İç hacmi daha büyük pano ve alanlar ile ilgili HFC227ea indirekt sistemlerinde 15,0 kg.’a kadar kapasite sağlayan çözümler mevcuttur.

 

FIRELORDS IHP CNC Tezgah İçi Söndürme Sistemleri’nde: 

 

2,0 kg. sistemler maksimum 1,3 metreküpe kadar,

4,0 kg. sistemler maksimum 2,6 metreküpe kadar,

6,0 kg. sistemler maksimum 3,9 metreküpe kadar,

 

İç hacimlerdeki CNC tezgahlarında CO₂ söndürme ajanı ile söndürme sağlayacak şekilde, %41 tasarım konsantrasyonu ile sistemlerin hidrolik ve tasarım hesapları yapılmıştır.

İç hacmi daha büyük CNC tezgahları için, 10,0 ve 15,0 kg.’a kadar hidrolik hesap ve tasarımlar tamamlanmış olup gerekli sistem kapasiteleri ile söndürme sağlanmaktadır.

 

SAFEMARE DLP ve ILP Teknelerde Kabin İçi Söndürme Sistemleri’nde: 

 

2,0 kg. sistemler maksimum 2,8 metreküpe kadar,

3,0 kg. sistemler maksimum 4,3 metreküpe kadar,

4,0 kg. sistemler maksimum 5,7 metreküpe kadar,

5,0 kg. sistemler maksimum 7,0 metreküpe kadar,

5,5 kg. sistemler maksimum 7,8 metreküpe kadar,

 

İç hacimlerdeki elektrik panolarında söndürme sağlayacak şekilde %8,71 tasarım konsantrasyonu ile, SAFEMARE HFC227ea direk ve indirek sistemlerin hidrolik ve tasarım hesapları yapılmıştır.

 

İç hacmi daha büyük pano ve alanlar ile ilgili SAFEMARE HFC227ea indirekt sistemlerinde 12,0 kg.’a kadar hidrolik hesap ve tasarımlar tamamlanmış olup gerekli sistem kapasiteleri ile söndürme sağlanmaktadır.

bottom of page