top of page

Konvansiyonel Yangın Algılama Sistemleri

FM-200™ / HFC227ea , NOVEC™ 1230 / FK5112, CO₂ ve Inert Gazlı Yangın Söndürme Sistemleri, Konvansiyonel Yangın Alarm Sistemleri aracılığı ile otomatik olarak devreye sokulabilir.

Konvansiyonel Yangın Alarm Sistemleri mahal bazlı olarak, yangın anında oluşacak son ürünü algılamaya yönelik olarak kurulurlar.

Bu son ürünler, korunan mahalde yanacak “eşya”ya göre; duman, ısı artışı, alev vb. farklılık göstermektedir.

 

Bu sebeple, korunan mahaldeki yangın riski ve yangını en hızlı algılayabilecek dedektör tipleri, mahal ölçü ve yüksekliklerine göre seçilir.

 

İki farklı kablolama hattı ile “çapraz zon” algılama prensibine bağlı dedektörler vasıtası ile algılanan yangın ihbarları, konvansiyonel söndürme paneline iletilir.

 

Herhangi bir dedektörden alınan ilk yangın uyarısı, konvansiyonel söndürme paneli tarafından “Ön Alarm” bilgisi olarak kabul edilir ve korunan mahale ait sesli ve ışıklı ikaz cihazı “Flaşörlü Siren” vasıtası ile uyarı verir.

 

Diğer zona ait dedektörlerden herhangi birinden alınan ikinci yangın uyarısı ile, konvansiyonel söndürme paneli tarafından “Yangın Bilgisinin Sağlaması” olarak kabul edilir. Bu bilgi “Alarm” bilgisi olarak işlenir ve korunan mahale ait sesli ikaz cihazı “Zil” vasıtası ile uyarı desteklenir.

 

Yangın senaryosu veya teknik şartnamede tanımlı bir “Geri Sayım Süresi” var ise, eş zamanlı olarak konvansiyonel söndürme paneli tanımlı geri sayım süresini saymaya başlar. Bu geri sayım LCD ekran üzerinden takip edilebilir.

 

Herhangi bir söndürmeyi başlatma ve/ veya söndürmeyi bloklama müdahalesi bu geri sayım esnasında yapılabilir.

 

Hiçbir müdahale yapılmaması durumunda, konvansiyonel söndürme paneli tanımlanmış senaryo sıralamasını uygulayarak söndürme sistemine ait vana üzerindeki elektrik aktivatörü tetikleyecek sinyali gönderir ve söndürmeyi gerçekleştirir.

 

Konvansiyonel söndürme paneli, korunan mahalde bulunan klima ve havalandırma teçhizatını kapatma, çalışmakta olan makine ve ekipmanları durdurma gibi çeşitli uygulamaları kontak izleme modülleri ile gerçekleştirebilir. Uygulamada kullanmakta olduğumuz konvansiyonel söndürme panelleri 4 zon bölge kontrolü sağlamaktadır. Bu sayede gerektiğinde, diğer disiplinlere ait ekipmanların izleme ve kontrolleri tarafımızca gerçekleştirilebilmektedir.

 

Korunan mahalde kurulu sistemin algılama, söndürme, boşalma, arıza ve hata gibi tüm işlem geçmişleri konvansiyonel söndürme paneli kayıtlarında tutularak, ekibimiz tarafından periyodik bakım ve servisler esnasında raporlaştırılmaktadır.

 

Korunan mahal için, uygulanması gereken Konvansiyonel Algılama Sistemi ekipmanları ve adetleri, ekibimiz tarafından proje aşamasında çizilerek işveren ve saha ekiplerinin onayına sunuludur.

bottom of page