top of page

Saha Araştırması ve Risk Analizi

Yangın Söndürme Sistemleri’nin,

 

 Türü,

 Hangi standarda göre sistem tasarımı yapılacağı,

 Sistem kapasitesi,

Korunacak mahalin yangın sınıfına ve risk analizine göre belirlenir.

Gazlı Söndürme Sistemleri elektriksel altyapı ekipmanlarının bulunduğu odalardan, yanıcı sıvı kimyasalları depolarına ve kağıt arşivlerine kadar geniş bir yelpazede tasarlanır.

 

Seçilecek sistem ve söndürme ajanı türü ile miktarı, korunacak mahalin yangın sınıfı ve mimari yapısı ile doğrudan ilişkilidir.

 

Söndürme sisteminin doğru tasarlanması, güncel mimari projeler ve sahadaki risk analizinin doğru yapılması ile sağlanabilir.

 

Sistemlerin söndürme taahhüdünü yerine getirebilmesi için, tasarım aşamasında 

 silindirin yerleşiminden borulama tesisatına, 

 nozulların hidrolik hesap yazılımı ile belirlenecek nozul çaplarından boşalacak gaz miktarına,

 korunan alandaki yangın sınıfının doğru belirlenmesinden mahalin mimarisine 

 

antat kalınarak projelendirilen, tasarlanan ve kurulan sistemlerin, devreye alımdan sonra saha ve mahal koşulları değişmeksizin sahada hizmet vermeye devam etmesi gerekir.

bottom of page