top of page
FireLords.png

FIRELORDS CNC Tezgah İçi Söndürme Sistemleri CO IHP – Indirect High Pressure

CNC Tezgahları içinde çıkacak yangınların algılanarak, lokal olarak söndürülebilmesi için tasarlanmıştır.

Indirekt sistemler yangının ısı ve aleve duyarlı bir algılama hattı ile algılanıp; sistemi harekete geçirmesi ile borulama mekanizmasından söndürmenin sağlandığı kompakt söndürme sistemleridir. 

 

Hidrolik hesapları yapılarak, delik çapları önceden belirlenmiş nozul tipi ve borulama tesisatı ile CNC tezgahları içerisinde kurulur. CNC Tezgahları içerisinde montajlanan algılama hattı, ısı artışı veya alev teması ile, bir veya birkaç yerden patlar. Algılama içerisindeki basıncın tahliye olması sistem vanasını aktive ederek karbondioksit gazının borulama tesisatı vasıtasıyla CNC tezgahı içerisine boşalmasını sağlar.

CO gazı:

 Doğası gereği yüksek basınçlıdır,

 Kuru buz ve termal şok etkisiyle ani soğutma sağlar,

 Havadan 1,53 kat daha ağırdır ve oksijeni boğarak alev kaynağını keser.

Opsiyonel olarak temin edilebilecek ürünler:

Gaz Boşaldı Şalteri:

Karbondioksit gazının kabin içerisine boşalmasını sağlayan borulama tesisatı üzerine montajlanarak, tesisattan gaz geçişi esnasında kontak alınmasını sağlar. Gaz boşalması esnasında gerçekleştirilmek istenen tüm komutlar için kontak kullanılabilmektedir.

Indirekt Sistem Kapasiteleri:

 2,0 kg. sistemler maksimum 1,3 metreküpe kadar,

 4,0 kg. sistemler maksimum 2,6 metreküpe kadar,

 6,0 kg. sistemler maksimum 3,9 metreküpe kadar,

İç hacimlerdeki CNC tezgahlarında CO₂ söndürme ajanı ile söndürme sağlayacak şekilde, %41 tasarım konsantrasyonu ile sistemlerin hidrolik ve tasarım hesapları yapılmıştır.

 

İç hacmi daha büyük CNC tezgahları için, 10,0 ve 15,0 kg.’a kadar hidrolik hesap ve tasarımlar tamamlanmış olup gerekli sistem kapasiteleri ile söndürme sağlanmaktadır.

bottom of page